24 februari 2008

Nyhetsvärde

Jag fyller år idag. 30 års krisen går inte över. Tiden läker alltså inte alla sår. Snarare skapar djupare rynkor. 

20 februari 2008

Kränkt

Maciej Zarembas artikelserie i DN de senaste dagarna om Lärarhögskolan, Gaystudenterna och om huruvida det har gått inflation i uttrycket kränkt har väckt mycket uppmärksamt. Blogg efter blogg håller med och gör sina egna tolkningar och utsagor. I Sverige har vi blivit för lättstötta, blir kränkta över det minsta lilla och rättssäkerhet för studenter och ett likabehandlingsarbete verkar vara det dummast och onödigaste som många har hört talats om. 

Jag gillar Zarembas artiklar för att den har en del bra poänger och en del mindre bra. Jag gillar artiklarna för de väcker många frågor och får mig att bli arg och diskussionslysten.  Jag blir arg för att istället för en bra diskussion kring hur arbetet med att förebygga diskriminering sköts på våra lärosäten och vad som kan vara problemet med att vi blir kränkta istället för arga ibland , får vi en diskussion som riktar in sig enbart på Gaystudenterna och hur synd det är om lärarna. 

Det som verkligen lämnar stora frågetecken efter artikelserien är inte de enskilda fallen som tas upp utan det är vad sysslar lärarhögskolans ledning med? Här om någonstans behövs ett kvalitativt och kontinuerligt arbete med likabehandlingslagen. ( Behövs på alla lärosäten) Lagen i sig löser inga problem eller skapar ett bra förebyggande arbete, det måste göras på varje lärosäte. Lagen om likabehandling för studenter trädde i kraft våren 2002. Innan dess fanns det inte något skydd  att tala om för studenter vad gäller diskriminering och trakasserier. Det behövdes, och det behövdes också att lärosätet ska ha utredningsplikt när de får kännedom om att en student kan ha råkat illa ut. En student befinner sig i många gånger i beroendeställning till lärare och professorer vilket gör det många gånger svårt att göra en anmälan för den enskilda. En skyldighet att utreda är inte samma sak som att direkt fastslå att någon blivit kränkt, eller diskriminerad. Det ska utredningen försöka ta reda på, något som aldrig är lätt. Därför krävs det att lärosätet tar sitt uppdrag på allvar och också tar det förebyggande arbetet på allvar. 

Diskriminering och trakasserier handlar om makt och tolkningsföreträde. Jag kan hålla med om att Sverige borde bli lite mera argt och mindre kränkt. Och jag önskar av hela mitt hjärta att många fler blev lite mer arga över de kränkningar och diskrimineringar som varje dag sker.


Feministers bloggande

Här är första delen i ett panelsamtal jag ledde mellan Unni Drougge och Elin Alvemark. Samtalet ägde rum i söndags och arrangerades av Feministiskt initiativ. Rubriken på samtalet var Feminis(t)ering av bloggosfären och vi samtalalde om allt från straegier för feminister inom bloggsfären till bloggandet som ett sätt för människor att mötas utan att behöva ta en omväg kring media. Samtalet väckte många tankar och stundtals var det väldigt flummigt.. på gott och ont. Alltid härligt att lyssna på Elin och Unni och dessutom få styra samtalet och ibland inte hålla med. Fantastiskt. :)

10 februari 2008

Rapport

från Feministiskt Forum hittar ni här.. om ni är lata precis som jag.. 

Söndagslat...

..är jag. Rätt skönt. Men hoppas jag lyckas komma iväg på de sista timmarna av feministiskt forum i alla fall. Ett så bra arrangemang förtjänas att stödjas genom att jag faktiskt går dit. Inte bara att jag borde. Och här kan jag gå in i ett långt resonemang varför det är så himla lätt att fasta i"borde" och " måsten" tankar. Även när det gäller roliga saker. Men jag vägrar. Lat javisst. Dåligt samvete. Aldrig. Feministiskt Forum är bra oavsett om jag missar det eller inte.