23 maj 2009

Sverige- En fungerande demokrati?

Demokrati är ett system, en struktur eller det går till och med att beskriva som spelregler. Spelregler för hur ett samhälle ska fungera, hur vi fattar beslut, hur vi fördelar våra resurser. Jag vågar påstå att alla länder som är någon form av demokrati också är vad vi kallar en representativ demokrati. Det betyder att vi väljer våra företrädare, våra förtroendevalda som inom bestämda tidsperioder fattar beslut med vårt mandat. Därför är val till olika församlingar så som kommunfullmäktige, riksdagen och EUparlamentet en av de viktigaste mekanismerna  för att demokratin så som vi känner den ska fungera. För att vårt samhälle ska fungera, vår representativa demokrati krävs det att vi väljer våra företrädare. 

Det finns många frågor som handlar om strukturen, vilka spelregler vi ska ha i vårt demokrati. Frågor som tillexempel vilket statskick vi borde ha i ett demokratisk land eller Lissabonfördraget skulle jag säga är exempel på sådana frågor. En del hävdar att frågor som rör strukturen inte är de mest intressanta, att det är paragrafryttare, byråkrater eller andra tråkmånsar som hänger upp sig på sånt. Att det intressanta är sakfrågorna, värderingsfrågorna och även frågan om pengar- vart våra skattepengar går tillexempel, eller vad vi tycker om EU:s jordbrukssubventioner. Jag håller med till en viss gräns, att bara diskutera form, struktur och formalia ger ingenting- det är inte det som är det viktiga. Men det går inte att blunda för att frågan om struktur är sammanlänkande med sakfrågorna. Så tätt sammanlänkande att det faktiskt inte går att säga vart gränsen går. För frågan om vilken församling som fattar vilka beslut- EUparlamentet eller riksdagen- är en formfråga. Men det spelar såklart roll för sakfrågorna, vilka beslut fattas var. Och när makten flyttar från riksdagen till EUparlamentet är det både en sakfråga och en formfråga och i allra högsta grad en demokratifråga.  Därför är det för vår demokratis skull av allra största vikt att valen till våra olika församlingar fungerar som det ska.  

Det är därför mer sorg i hjärtat jag konstaterar att det faktiskt inte fungerar i Sverige. Vi påpekade det i valrörelsen 2006   och nu 2009 händer det oss igen och även piratpartiet. Det kan tyckas vara petiteser  valförrättare som ger felaktig information, valsedlar som göms eller ännu värre slängs. Men det är inga petiteser, det är skandal. Det rubbar förtroendet för demokratin i Sverige och det visar att det inte fungerar som vi så gärna tror. Sverige är inte världsbäst, inte ens på demokrati. 

Grundfelet är egentligen inte valförrättare som inte tar sitt uppdrag på allvar. Grundfelet är systemet med valsedlar, att partier som ännu inte finns representerade i en församling eller nått upp till en viss procentsats i förra valet måste bekosta OCH distribuera sina egna valsedlar till vallokalerna. Det behöver inte partier som redan är invalda eller har uppnått en viss procentsats i föregående val.  Det måste bli en ändring, det kan inte fortsätta så här inte i en demokrati i alla fall. Tills det blir en permanent ändring så kräver jag detsamma som Schyman; valobservatörer

Läs också Anna- Karin och Veronica

Och för er som är trötta på censur - DN: Här finns ett mycket bättre partitest. 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

1 kommentar:

greyman sa...

Jo, det är lite förvånande att vi inte använder oss av samma system som de flesta demokratier: En förtryckt lista där samtliga partier som fått ett visst antal signaturer och/eller procent av rösterna från senaste valet, samt anmält sitt intresse att ställa upp finns med. Det skulle visserligen innebära ca 35-30 partier i Sveriges fall, men det är inte någon orimlig siffra.
Enda nackdelen som jag ser det är att ett sådant system inte ger möjlighet till personval, eller att personvalet skulle skrivas för hand.