19 september 2010

Våga Vara Feminist

Idag lånar jag ut min blogg till Gudrun


Våga vara feminist i dag!

Dagens Gudrun den 19 september
När du går och röstar i dag finns det bara ett sätt att tydligt visa att du vill ha en politik som fokuserar på jämställdhet och kvinnors rättigheter. Feministiskt initiativ är ensamma om att prioritera reformer som skulle innebära verkliga framsteg i arbetet för jämställdhet: jämställdhetsfond för jämställda löner, individualiserad föräldraförsäkring och en modern arbetstidsreform.
Vi har bestämt oss för att inte låta kvinnors rättigheter och arbetet mot diskriminering vänta på att andra frågor först ska lösas. Den strategin har alltid varit en återvändsgränd. De historiska framgångarna för jämställdhet har vunnits av människor som inte satt kvinnors rättigheter på väntelistan. Och ingen förändring skulle någonsin ha varit möjlig om kvinnor och feminister hade lyssnat på dem som sagt att det inte går.
Våga vara feminist i dag!
Varma valdagshälsningar
Gudrun Schyman
PS. Skriv "Feministiskt initiativ" på en blank valsedel om du inte hittar våra valsedlar i din vallokal. Inget annat.

Inga kommentarer: