25 februari 2009

AbortVet inte riktig vart jag ska börja efter att ha sett kvällsöppet.. MEN: 

rätten till fri abort måste ständigt försvaras. Med det inte sagt att det förknippat med aborter finns etiska diskussioner och dilemman som behöver diskuteras och ta ställning till. Men utgångspunkten måste alltid vara att rätten till fri abort borde vara en mänsklig rättighet. Att det handlar om kvinnans kropp, kvinnans val, och att samma graviditetsvecka kan betyda olika för olika individer. För någon som är i vecka 8 kan det redan vara ett barn, för en annan individ är det ett foster som ska aborteras. Det är detta som är provocerande. Men det synliggör vad det faktiskt handlar om synen på kvinnan och kvinnans kropp i förhållandet till fostret/barnet. 

TV 4:s debatt idag handlade om kvinnor som gör abort för att fostret är av fel kön. Där hävdar jag som Gudrun att det är en fråga om jämställdhet. Problemet är att vi har ett samhälle där man ser till kön och inte individer. Lösningen är inte inskränkt aborträtt. 


3 kommentarer:

FredrikaBremer sa...

Ja, vissa vill inget annat än hela tiden bestämma över kvinnors kroppar. Jag tror vissa karlar är avundsjuka vi kan sätta liv till världen och de vill inskränka på våra rättigheter..

Anonym sa...

Abort betyder att man dödar en liten människa ett mänskligt liv, sådant kan aldrig någonsin ses som en mänsklig rättighet, den grundläggande mänskliga rättigheten är rätten till liv rätt att få fortsätta sittt liv, utan denna rättighet är alla andra rättigheter värdelösa, det enda som kan förneka de ofödda barnen rätt till liv är att bevisa att de inte är människor.

Christian sa...

Men kära Anonym, det där är ju bara floskler. Man kan plocka en princip och låta den hänga fritt i luften och på så sätt bevisa att man har rätt. Men om man kombinerar den med en massa andra grundläggande principer – t ex människans rätt till sin egen kropp – blir allt så mycket svårare.

I fallet med abort står dessa två principer mot varandra. De flesta demokratiska samhällen har efter noga debatt kommit fram till att "rätten till sin egen kropp" står över "rätten till liv". Detta innebär även en massa andra saker i förlängningen – att i vissa fall få freda sig även om det innebär att den andra människan dör (nödvärnsrätt), staters rätt till självförsvar genom att ha militär samt polisens våldsmonopol är exempel på denna prioritering av vissa rättigheter framför andra.

När man gör motsatt prioritering hamnar man oftast i absurda ställningstaganden – senaste exemplet är den våldtagna sydamerikanska nioåriga flickan som exkommuniceras, samtidigt som våldtäktsmannen får syndernas förlåtelse. Så går det när rätten till liv gör "alla andra rättigheter värdelösa" för att citera dig.

Men det tänkandet leder också till ett livslångt övergrepp på en liten flicka, som nu inte ens kan få syndernas förlåtelse enligt hennes egen tro. Så var det med den kristna barmhärtigheten.