28 maj 2007

FÖR JÄVLIGT

Överfallet idag inne på RFSL kontor i Stockholm idag skakar mig. Jag hittar inte orden för att uttrycka den frustration, ilska och rädsla som jag känner. För det samhälle vi lever i, för det hat som finns här och för att vi inte har kommit längre än så här. För det är som Ulrika Westerlund säger i Svd att det är svårt att tro att detta är något annat än ett hatbrott.

BRÅ förklarar hatbrott;

Hatbrott används ofta som benämning för brott med främlingsfientliga, rasistiska och homofobiska motiv. Det saknas en enhetlig definition av begreppet, men det som utmärker hatbrott att de utgör ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och strider mot de grundläggande värderingarna i samhället om alla människors lika värde. Det är också själva motivet till brottet som är avgörande för om det är ett hatbrott, inte den brottsliga gärningen. Det innebär att ett hatbrott kan vara allt från våldsbrott till skadegörelsebrott.


Artiklar om händelsen;

Svd DN Aftonbladet

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: