10 juni 2007

En modern familjepolitik är en moderat familjepolitik?

"En modern familjepolitik ska utgå från att familjer numera är väldigt olika, med olika önskemål och olika behov - men samma grundläggande värde."

Citatet ovan kan många säkert skriva under på. Hämtat från moderaternas nya handlingsprogram och en del i argumentationen för de moderata riksdagsledamöterna som idag på DN debatt tar tydlig och öppen ställning för könsneutral äktenskapslagstiftning. Och kräver att moderaterna som parti ska göra detsamma. Tack!

Men frågan kvarstår dock. Är en modern familjepolitik idag moderat? Är det modernt att alliera sig med kristdemokraterna och stå bakom förslag som tex vårdnadsbidrag? Eller är det bara moderat? Kan en familjepolitik vara modern om man inte i den tar ställning för jämställdhet?


PS. Mina frågor främst retoriska. Svaret är nej.

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: